Paykom Bilgisayar San. ve Tic. Ltd.Şti.

Bilgi sistemlerinin her aşamasında son teknolojiyi kullanarak, doğru ve güvenilir bilgiye kolay ve hızlı ulaşılmasını sağlayan projeler üretmek ve Bilgi birikimini sürekli arttırıp, teknolojik yazılım ve donanım çözümleri ile müşteri memnuniyetini daimi kılmak amacımızdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Paykom Bilgisayar ve çalışanları olarak , iş sürekliliğimizi ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla ;

  • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak
  • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak
  • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak
  • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak
  • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak
  • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek
  • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak
  • Risk yönetimini oluşturmak ve sürdürmek
  • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkları rapor etmek ve soruşturulmasını sağlamak
  • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak

Maksadıyla faaliyetlerimizi,  bütünleşik bir şekilde yöneterek, IT  sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.